Проект и главна цел

BG16RFOP002-2.077-1334-C01, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент:

„А Е А“ ООД

Обща стойност:

150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.