Terms and conditions

Please, read carefully our terms and conditions ....", "нас", "наш", АЕА България се отнасят до „АЕА България“ АД. “Вие” се отнася до всяко лице, което влиза в и/или използва този Уеб сайт.

Допустима употреба

Може свободно да разглеждате нашия Уеб сайт без ограничения.

Ако поддържате уеб сайт – собственост на трето лице и желаете да създадете препратка към този Уеб сайт, АЕА България не възразява срещу това, при условие че използвате точния url на началната страница на този Уеб сайт. Настоящото разрешение за използване на препратки не предполага по никакъв начин, че АЕА България одобрява или отговаря за съдържанието на Вашия Уеб сайт. Моля не използвате "фрейминг" или подобни практики и се уверете, че препратката към Уеб сайта се отваря в нов прозорец.

Политика за защита на личните данни

АЕА България не споделя информация за своите клиенти (включително пощенски адрес, електронен адрес (e-mail) и мобилни телефони) освен, ако това не се налага, за да Ви осигурим наши продукти или услуги. При желание от Ваша страна, можем да разкриваме информация когато Вие ни оторизирате да го направим, за да Ви идентифицираме или се свържем с Вас, за да защитим Вашите права или правата на АЕА България, или съгласно изискванията и доколкото е разрешено от закона.

Използваме личната информация, която ние и доставчиците на нашите услуги събират от Вас, единствено за нуждите на нашия бизнес с Вас. Може да събираме и използваме вашата информация, за да ви предлагаме или предоставяме и други наши продукти и услуги, за да обработваме Вашите заявки за членство, или казано по друг начин, за да администрираме Вашето участие в нашите програми, за да отговаряме на Вашите коментари, въпроси или оплаквания, да измерваме нивото Ви на удовлетвореност от нашите програми или услуги, да персонализираме Вашите преживявания, и в случай, че поискате от нас, за да можем да Ви изпратим маркетингови съобщения и друга информация, която сте избрали да получавате във връзка с нашите продукти, услуги, маркетинг или специални събития. Ние използваме Вашата лична информация, още за ежедневните нужди на нашия бизнес, сред които са подобряването на нашите услуги, сигурност, процедури по разплащания, анализи, операции, разкриване на измами и предотвратяване на такива, докладване, както и поддържане на архив и спазване на законовите разпоредби.

Тази политика за защита на личните данни, отменя всяко предходно оповестяване, което сте получили, във връзка с нашите информационни практики. Ние запазваме правото да променяме тези политики и да прилагаме измененията по отношение на всякакви политики, по отношение на информацията, събрана до момента, доколкото това не е забранено от закона. Ако има някакви значителни изменения на тези политики или нашите информационни практики се променят в бъдеще, ще Ви уведомим, чрез публикуването им на нашата интернет страница.

Интелектуална собственост

Всички права върху интелектуална собственост, включително авторски права и други сродни права, върху материалите, публикувани от или от името на АЕА България в този Уеб сайт (например текст и графика), принадлежат на АЕА Българи. Използването/неправилното използване от Ваша страна на търговските марки, публикувани на този Уеб сайт, е строго забранено. Информираме Ви, че АЕА България, стриктно и с цялата строгост на закона, ще упражнява правата си, произтичащи от правото на интелектуална собственост.

Можете да възпроизвеждате части от Уеб сайта за лично ползване (т.е. некомерсиална употреба), при условие че спазвате и не нарушавате каквито и да е права на интелектуална собственост, включително авторски права, които могат да възникнат за такова съдържание.

Промени

АЕА България си запазва правото да прави промени в настоящите условия за ползване на Уеб сайта. Моля, посещавайте тази страница регулярно, за да преразглеждате настоящите условия и да се запознавате с направените промени.

Приложимо право и юрисдикция

Уеб сайтът е предназначен за употреба от потребители на територията на Република България. АЕА България не гарантира, че продуктите и съдържанието на този Уеб сайт са подходящи или достъпни на места, различни от България.

Вие и АЕА България се съгласявате, че всеки спор, свързан с този Уеб сайт, се урежда от българското законодателство и ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Дата на последно обновяване: 24.04.2022